!menu!
黑色链条🛆纠错
希尔文工学等级:9

所需材料:

希尔文合金 x20
发光并且结实的绳子 x1

Mabinogi China Wiki

本站为网络游戏Mabinogi洛奇中国大陆的资料站
本站资料收录整理于迪尔纳诺攻略组奇幻世界Mabinogi Wiki*